HARÇ KARIŞIMINDAN ANALİZ İÇİN ÖRNEK ALMA VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Özellikle süs bitkileri yetiştiriciliğinde hazırladığımız harç karışımının tuz kapsamı, pH’sı, besin element ve organik madde miktarı gibi özelliklerin bilinmesi bitki gelişimi için önemlidir. Karşımdan örnek alınırken dikkat edilecek hususlara bakacak olursak;
Örnek alımında kullanılan aletlerin temiz ve paslanmamış olmasında dikkat edilmelidir.
Alınacak olan örnek karışımı temsil edeceğinden farklı yer ve derinliklerden alınmalıdır.
Kürek ve benzeri alet ile alınabilir. Kürek ile aldığımızı düşünürsek küreğin ucuna gelen kısım, sağ ve soldaki fazlalık kısımlar kesilip atılarak kutu şeklinde düzenli bir şekil aldırılır.
Alınan örnek temiz bir plastik kova yada temiz bir bez üzerine konulabilir, homojen bir şekilde karıştırılarak içerisinden en az 1 kg alınır.
Alınan örneğin üzerine alındığı yer, tarih vb. gerekli bilgiler yazılarak torbanın ağzı kapatılır. Laboratuvara hemen teslim edilmeyecek ise serin bir yerde muhafaza edilir.