SAKSILARDAN TOPRAK ÖRNEĞİ ALINMASI

Süs bitkilerinde belirli aralıklarla alınan toprak örneği ve analizi bitki besin maddesi noksanlıklarının tespiti ve gübreleme konusunda bize yol gösterir. Ancak alınacak olan toprak örneklerinde dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Yanlış alınan toprak örnekleri bizi yanıltacağı gibi zaman ve yanlış gübreleme sonucu olumsuzluklara da neden olabilir. Dikkat edilmesi gereken hususlara bakacak olursak;

Saksılar fazla nem içermemelidir.
Alınacak örnek öncesi gübreleme yapılmış ise en az 5 gün, sulama yapılmış ise en az 6 saat sonra örnek alınır.
Toprak örneği alımında toprak sondasından yararlanılabilir. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken nokta bitki köklerine zarar vermeden alınmasıdır.
Alınan örneklerde kesek varsa el yardımı ile ufalanır. Rutubetsiz ve sıcak bir ortamda bir gece kurutulur.
Kurutulan toprağın farklı yerlerinden alınan analiz için yeterli miktar (en az 1-1. 5kg) toprak örneği temiz bir torbaya konularak üzerine alındığı tarih, yer, alındığı saksı ve alındığı bitki yazılarak laboratuvara teslim edilir.